• courses.png


 •  
 • Підвищення кваліфікації незайнятого населення

  З 2005 року Центр інформаційних технологій і захисту інформації на замовлення Державного центру зайнятості здійснює підвищення кваліфікації фахівців із числа незайнятого населення на курсах цільового призначення за напрямом «Менеджмент організацій. Основи малого підприємництва», а з 2011 року надає можливість підвищення кваліфікації за напрямом «Бухгалтерський облік за національними стандартами».

  Навчання незайнятого населення за курсом «Менеджмент організацій. Основи малого підприємництва» здійснюється на виконання програми Президента України щодо створення робочих місць, Закону України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” від 21 грудня 2000 р. №2157-111 та Наказу Державного центру зайнятості від 16.08.2000 р. № 50 про запровадження в дію постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 р. №1190, а також з метою підвищення ефективності навчання менеджерів з основ підприємництва та враховуючи потреби отримання відповідних знань серед числа незайнятого населення, які вирішили організувати власний бізнес.

  Підвищення кваліфікації здійснюється за вимогами Державного центру зайнятості (лист від 26.05.05 р. № ДЦ-04-2677/0/6-05 “Про удосконалення процедури виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності”) та відповідно до державної ліцензії ВНТУ, виданої МОНмолодьспорту України (АГ №508378 від 21.03.2011 р.), яка дозволяє здійснювати підвищення кваліфікації у Вінницькому національному технічному університеті в межах до 1500 осіб на рік.

  Підвищення кваліфікації фахівців здійснюється з числа незайнятого населення, які вирішили організувати власний бізнес, які мають вищу освіту, будуть займати посади керівників малих підприємств без апарату управління.

  Навчальний план підвищення кваліфікації з курсу “Менеджмент організацій. Основи малого підприємництва” розрахований на 112 навчальних години і включає такі основні дисципліни:

  - Підприємництво та підприємці в Україні;

  - Правові основи підприємницької діяльності;

  - Бізнес-планування у малому підприємництві;

  - Основи ринкової економіки;

  - Сучасний маркетинг;

  - Ефективне просування товарів та послуг;

  - Фінанси та кредитування суб’єктів підприємницької діяльності;

  - Оподаткування та спрощені системи обліку і звітності;

  - Інформаційні (Інтернет) технології у малому підприємництві.

  Навчальний план курсу “Менеджмент організацій. Основи малого підприємництва” передбачає виконання та захист бізнес-плану.

  Зазначена побудова навчального плану, застосування в процесі навчання слухачів інтерактивних форм проведення занять, тренінгів, сучасних мультимедійних засобів навчання, комп’ютерної техніки та Інтернет-технологій, забезпеченість слухачів підручниками та інформаційно-довідковими матеріалами дозволяє за короткий час підготувати приватних підприємців.

  Слухачі, які пройшли підвищення кваліфікації за навчальними планами “Менеджмент організацій. Основи малого підприємництва”, в повному обсязі засвоїли навчальну програму та захистили бізнес-план, одержують компетенцію, необхідну для відкриття власної справи, та свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації.

  Навчальний план та програми курсу”Бухгалтерський облік за національними стандартами” розроблені для підвищення кваліфікації фахівців із числа незайнятого населення, які мають базову або повну вищу освіту за напрямом “Бухгалтерський облік”.

  Необхідність запровадження даного курсу для підвищення кваліфікації викликано потребою на ринку праці у фахівцях, які підготовлені з питань ведення бухгалтерського обліку за новими національними стандартами відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

  У результаті навчання слухачі мають можливість набути теоретичні знання та практичні навички з організації і ведення бухгалтерського обліку та складання звітності за національними стандартами на підприємствах різних галузей народного господарства в ринкових умовах господарювання з використанням персональних комп’ютерів; податкового обліку; фінансування і кредитування податкової системи і страхового захисту; контролю і аналізу та прийняття відповідних операційних рішень з метою економічного і раціонального використання ресурсів.

  Навчання і засвоєння цього курсу дає можливість фахівцям із числа незайнятого населення знайти місце на ринку праці на посадах з обліково-економічної роботи на підприємствах народного господарства України.

  Програма розрахована на 216 годин. Навчання проводиться у формі лекцій та практичних занять висококваліфікованими викладачами з педагогічним і практичним досвідом роботи, із застосуванням передових форм і методів навчання та застосуванням сучасної комп’ютерної техніки.

  Слухачі, які в повному обсязі засвоїли програму навчання, склали комплексний екзамен, отримують документ державного зразка – свідоцтво про підвищення кваліфікації.