• courses.png


 •  
 • Підготовка фахівців за спеціальністю 125 «Кібербезпека» («Управління інформаційною безпекою»)

  Студентський портал спеціальності

  На базі Центру інформаційних технологій і захисту інформації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 170103 «Управління інформаційною безпекою», проводяться лабораторні та практичні заняття, зокрема, в комп’ютерних класах IT Академії Microsoft і з використанням кластерних технологій, на сучасному мережевому обладнанні в комп’ютерних лабораторіях Мережевої Академії Cisco, а також в науково-дослідних лабораторіях технічного захисту інформації на сучасному вимірювальному та пошуковому обладнанні з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

  Викладання і забезпечення навчального процесу за напрямом 170103 «Управління інформаційною безпекою» здійснюється співробітниками Центру інформаційних технологій і захисту інформації, які пройшли різного роду міжнародні сертифікації викладачів від компаній Microsoft та Cisco, а також атестацію по захисту інформації з отриманням відповідних сертифікатів державного зразка.

  Студенти, що навчаються за напрямом 170103 «Управління інформаційною безпекою», беруть активну участь у проведенні різного роду семінарів з IT-технологій та захисту інформації, зокрема, в засіданнях Вінницького IT-клубу та Вінницького Developer-клубу, які проводяться на базі Центру інформаційних технологій і захисту інформації співробітниками цього центру. Також студентам надається можливість проходження міжнародної сертифікації від відомих світових компаній (зокрема Microsoft, Cisco Systems, Linux Professional Institute, Adobe, IBM, Apple, Google, RSA Security та багато інших) в авторизованих тестувальних центрах Pearson Vue та Prometric, що розташовані на базі Центру інформаційних технологій і захисту інформації.

  Студентам, які навчаються за напрямом підготовки 170103 «Управління інформаційною безпекою» надаються сучасні знання та навички проектування і впровадження систем захисту інформації на підприємствах, установах і організаціях. При цьому поглиблено вивчається математичний, програмний, мережевий, технічний, а також правовий і організаційний захист інформації. Студенти вивчають такі дисципліни.

  Дисципліни з управління інформаційною безпекою: Основи інформаційної безпеки; Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки; Організаційне забезпечення інформаційної безпеки; Правове регулювання діяльності в інформаційній безпеці; Основи національної безпеки; Організація спеціального діловодства; Прогнозування та моделювання в соціальній сфері; Менеджмент інформаційної безпеки; Управління ризиками і аудит інформаційних систем; Захист інтелектуальної власності; Економічна безпека підприємств; Управління персоналом; Менеджмент та маркетинг в галузі інформаційних технологій; Екологія та основи біобезпеки і біоетики; Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі інформаційної безпеки.

  Дисципліни математичного захисту: Вища математика; Дискретна математика; Чисельні методи; Теорія ймовірності і математична статистика; Організація функціонування ЕОМ; Теорія ризиків; Інженерна графіка; Комп’ютерна графіка та стеганографія; Основи криптографічного захисту інформації; Захист інформації в банківській сфері та електронному бізнесі; Основи науково-дослідної роботи; Організація науково-дослідної роботи в галузі інформаційної безпеки.

  Дисципліни програмного захисту (дисципліни викладаються в комп’ютерних класах IT Академії Microsoft сертифікованими викладачами Microsoft): Технології програмування; Інформаційні технології; Банківські інформаційні технології; Інтернет-технології; Бази даних і знань; Системне програмування; Захист програмного забезпечення; Операційні системи; Захист операційних систем; Засоби програмування; Програмні засоби захисту банківської інформації; Проектування систем забезпечення безпеки інформаційних технологій.

  Дисципліни мережевого захисту (дисципліни викладаються в комп’ютерних лабораторіях Мережевої Академії Cisco сертифікованими викладачами Cisco): Комп’ютерні мережі; Захист комп’ютерних мереж; Безпека інформаційно-комунікаційних систем; Корпоративні мережі; Захист корпоративних мереж.

  Дисципліни технічного захисту (дисципліни викладаються в науково-дослідних лабораторіях технічного захисту інформації сертифікованими фахівцями із захисту інформації по ліцензії Держспецзв’язку та СБ України): Фізика; Електроніка та схемотехніка; Основи теорії кіл; сигнали та процеси в електроніці; Метрологія та вимірювання; Теорія інформації і кодування; Цифрова обробка сигналів; Системи передавання інформації; Цифрові ЕОМ та мікропроцесорні пристрої; Основи технічного захисту інформації; Захист телекомунікаційних систем та мереж; Комплексні системи захисту інформації; Автоматизовані засоби безпеки.

  Посади, які можуть обіймати випускники, що навчалися за спеціальністю „Управління інформаційною безпекою”:

  • фахівець з організації захисту інформації;
  • адміністратор доступу;
  • інспектор з організації захисту секретної інформації;
  • проектувальник систем та засобів захисту інформації;
  • проектувальник комп’ютерних систем та мереж;
  • інженер з експлуатації та модернізації засобів захисту інформації;
  • аналітик з технічного захисту інформації;
  • фахівець з режиму секретності;
  • адміністратор системи;
  • адміністратор задач;
  • адміністратор баз даних;
  • аналітик комп’ютерних систем;
  • аналітик комп’ютерного банку даних;
  • аналітик з комп’ютерних комунікацій;
  • прикладний програміст;
  • системний програміст;
  • інженер з комп’ютерних систем.

  На сьогодні випускники з цієї спеціальності працюють на різних посадах в різних установах, організаціях та на підприємствах у відділах та службах захисту інформації та автоматизації.

  вул. Хмельницьке шосе 95
  Вінницький національний технічний університет
  аудиторія 102а головного навчального корпусу ВНТУ
  Телефон: (0432)505-185, +380(67)590-72-83
  E-mail: citzi@vntu.net