• courses.png


 •  
 • Курси з web-дизайну та web-програмування

  Курс «Web-дизайн та web-програмування» призначений для освоєння слухачами теоретичних основ та практичних навиків з використання сучасних засобів для розробки Web-додатку.

  Курс містить матеріали для вивчення мови розмітки, каскадних таблиць стилів, мов сценаріїв керування об’єктами вбудованими у Web-сторінку. Вагомою складовою курсу є засоби побудови динамічних додатків, серед яких проектування та оптимізація баз даних для Web-додатків, а також мова програмування PHP. Крім того, в значній мірі пояснюється парадигма об’єктно-орієнтованого програмування та шаблону програмування MVC. Важливим також є надання матеріалів про найпоширеніші програмні каркаси Framework для мов PHP та JavaScript, без яких важко уявити розробку великих високонавантажених Web-додатків.

  Протягом курсу слухачі отримують досвід в розв’язанні типових завдань, з якими щоденно мають справу розробники та дизайнери Web-додатків. Після засвоєння теоретичних матеріалів та виконання практичних завдань курсу, слухачі отримують знання та навички, необхідні для розробки Web-додатків різного рівня складності.

  Заняття проводять висококваліфіковані сертифіковані фахівці – викладачі Центру ІТЗІ.

  Початок навчання – по мірі формування груп. Можливе цільове формування груп.

  Курс розрахований на 70 академічних годин.

  Навчальна програма курсу включає такі теми.

  HTML

  • Загальні відомості про HTML, структура HTML документу.
  • Форматування тексту, посилання, списки. Робота з зображеннями.
  • Таблиці.
  • Форми.

  CSS

  • Загальні відомості про CSS.
  • Правила та селектори, псевдо елементи та псевдо класи.
  • Колір, фон, шрифт та форматування тексту.
  • Блоки, відступи, обрамлення.
  • Позиціонування блоків.

  Photoshop та дизайн

  • Знайомство з Photoshop. Огляд основних інструментів та їх можливостей. Поняття слоїв.
  • Інструменти вирізання та корегування зображень. Робота з текстом.
  • Вивчення можливостей слоїв. Накладання слоїв. Налаштування слоїв. Стилі слоїв.
  • Особливості роботи в Photoshop для Web-дизайну.
  • Розробка Web-дизайну сайту.

  Бази данних

  • Основні відомості про MySQL, установка MySQL, робота в MySQL Workbench та PhpMyAdmin.
  • Поняття реляційних баз даних.
  • Типи даних, зв’язки полів, типи відносин, ключі, індекси.
  • Вибірка даних, SELECT, конструкція WHERE, логічні операції OREDER BY.
  • Об’єднання таблиць, JOIN. Внутрішні та зовнішні об’єднання, тимчасові таблиці.
  • Запити типу INSERT, UPDATE, DELETE.
  • Агреговані функції (MAX, MIN, AVG, SUM, COUNT). Групування GROUP BY, HAVING. Корисні функції NOW(), COALESCE(), CONCAT(), ISNULL().
  • Підзапити, об’єднання запитів.
  • Різниця між MyISAM та INNODB.
  • Оптимізація.
  • Користувацькі процедури та функції.
  • Цілісність даних, тригери.

  PHP

  • Основні поняття та синтаксис PHP.
  • Типи даних, змінні, масиви, асоціативні масиви, константи та вирази.
  • Умовні та циклічні оператори.
  • Функції з параметрами та без. Функції мови. Регулярні вирази.
  • Протокол HTTP, масиви GET, POST, SESSION, COOKIES та SERVER.
  • Робота з файловою системою та базами даних.
  • PHP та ООП.

   JavaScript

  • Основні поняття JavaScript, його розміщення.
  • Змінні, масиви та стрічки.
  • Обробники подій, та функції.
  • Умовні та циклічні оператори.
  • Керування DOM моделлю.
  • Робота з вікнами.
  • Регулярні вирази.

   JQuery

  • Основні поняття Jquery, селектори та фільтри.
  • Маніпуляція з елементами.
  • Обробка подій, технологія Ajax.
  • Ефекти та анімація.
  • Загальні відомості про плагіни та JQuery UI. CodeIgniter
  • Основні поняття Framework CodeIgniter та MVC.
  • Контролери та URL адреси.
  • Види, передача даних у види.
  • Бібліотеки та хелпери. Бібліотека Active Record.

  В кінці курсу здійснюється тестування для визначення ступеня засвоєння матеріалу. Результат тестування є підставою для видачі відповідного сертифікату.

  Записатись на курси, оформити документи на навчання, а також отримати інформацію про курси можна в адміністратора курсів Центру ІТЗІ.

  вул. Хмельницьке шосе 95
  Вінницький національний технічний університет
  аудиторія 102а головного навчального корпусу ВНТУ
  Телефон: (0432)505-185, +380(67)590-72-83
  E-mail: citzi@vntu.net