• courses.png


 •  
 • Підвищення кваліфікації із захисту інформації

  З 2011 року Центр інформаційних технологій і захисту інформації здійснює навчання слухачів на курсах підвищення кваліфікації із захисту інформації (Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з Єдиної державної електронної бази з питань освіти МОН України (https://vntu.edu.ua/uploads/2020/lic.pdf) та наказу МОНУ від 19.12.2019 № 1015-л, а також витяг з наказу №115 від 15.02.2017 р. Держспецзв’язку України про видачу ліцензії ВНТУ (https://cip.gov.ua/services/cm/api/attachment/download?id=38302) за напрямом «Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах та на об’єктах інформаційної діяльності» (навчальну програму курсів затверджено Вченою радою ВНТУ та погоджено Міністерством освіти і науки України, а також Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України).

  Тривалість навчання – 10 робочих днів, форма навчання – денна (друга половина дня).

  Вартість навчання без проживання – 3340 грн.

  В разі необхідності можливе забезпечення проживання у готельних номерах гуртожитку ВНТУ.

  Початок навчання – по мірі формування груп. Можливе цільове формування груп.

  Після закінчення курсів слухачам видаються свідоцтва про підвищення кваліфікації.

  Заняття проводять висококваліфіковані сертифіковані фахівці – викладачі Центру ІТЗІ.

  Заняття проводяться у виділеному приміщенні та в лабораторіях захисту інформації Центру ІТЗІ, облаштованих сучасним вимірювальним та пошуковим обладнанням, а також спеціалізованим програмним забезпеченням із захисту інформації.

  Під час навчання також проводяться практичні та лабораторні заняття.

  Основні завдання курсу:

  • засвоїти чинні нормативно-правові документи щодо захисту інформації, що циркулює в інформаційно-комунікаційних системах та на ОІД;
  • отримати необхідні знання та практичні навички в аналізі загроз безпеці інформації, побудові моделей загроз, моделей об’єктів захисту;
  • ознайомитися з методами захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах від несанкціонованого доступу (НСД);
  • засвоїти методику створення систем захисту інформації;
  • ознайомитися з методами захисту мовної інформації та інформації, що обробляється засобами обчислювальної техніки;
  • ознайомитися з методами захисту інформації від витоку через закладні пристрої.

  Навчальна програма включає такі теми.

  Загальна частина: Основні поняття, визначення, завдання та мета захисту інформації; Законодавчі та нормативно-правові засади захисту інформації; Організація та порядок контролю за функціонуванням системи захисту інформації в Україні; Канали витоку інформації, їх класифікація та загальна характеристика; Можливості та характеристики засобів технічної розвідки.

  Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах: Сучасні інформаційно-комунікаційні системи та інформація, що передається ними; Загрози інформації в інформаційно-комунікаційних системах; Асиметричні та симетричні криптосистеми; Криптографічні засоби захисту інформації в інформаційно-комунікаційний системах; Захист інформації в системах електронної пошти й електронного документообігу.

  Створення та атестація комплексів ТЗІ: Порядок створення комплексу ТЗІ на ОІД; Проведення обстеження на ОІД; Акт обстеження на ОІД; Аналіз загроз інформації на ОІД; Модель загроз для інформації; Порядок розробки та зміст технічного завдання на створення комплексу ТЗІ; Розроблення та впровадження на ОІД заходів з ТЗІ; Випробування та атестація комплексу ТЗІ на ОІД.

  Захист мовної інформації на ОІД: Мовна інформація як об’єкт технічної розвідки; Канали витоку мовної інформації; Характеристика засобів акустичної розвідки; Методи та засоби захисту мовної інформації в приміщеннях від витоку акустичними та віброакустичними каналами; Захист мовної інформації від витоку каналами акустоелектричних перетворень та ВЧ-нав’язування; Оцінка захищеності мовної інформації в приміщеннях від витоку технічними каналами.

  Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН: Витік інформації каналами ПЕМВН в засобах ЕОТ; Рекомендації щодо захисту інформації від витоку каналами ПЕМВН у засобах ЕОТ; Порядок проведення оцінки захищеності інформації від витоку каналами ПЕМВН на об’єктах ЕОТ.

  Захист інформації від НСД. КСЗІ: Загрози інформації в комп’ютерних системах; Перелік та характеристики загроз безпеки інформації в комп’ютерних системах; Захист інформації в комп’ютерних системах від НСД; Критерії захищеності та вимоги щодо захисту інформації; Особливості захисту інформації від НСД в АС класів «2» та «3»; Захист інформації Web-сторінки від НСД; КСЗІ як єдиний комплекс заходів і засобів ТЗІ в інформаційно-телекомунікаційних системах.

  Захист інформації від витоку через закладні пристрої: Класифікація та основні можливості сучасних засобів негласного отримання інформації; Способи пошуку ЗП. Основні засоби забезпечення пошуку ЗП; Виявлення ЗП із передачею в радіодіапазоні та з передачею по інфрачервоному каналу; Виявлення ЗП в провідних комунікаціях та методами нелінійної локації; Оформлення результатів пошуку ЗП.

  Записатись на курси, оформити документи на навчання, а також отримати інформацію про курси можна в адміністратора курсів Центру ІТЗІ.

  вул. Хмельницьке шосе 95
  Вінницький національний технічний університет
  аудиторія 102а головного навчального корпусу ВНТУ
  Телефон: (0432)65-12-13, +380(63)260-13-69
  E-mail: citzi@vntu.net